Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
Program KALKUL1 verze V11 umožňuje vést daňovou evidenci plátcům DPH včetně obchodu se zahraničím. Je to inovovaná nejobsáhlejší verze nabízející nejvíce funkcí a vazeb. Co nabízí tato verze programu:
 
KALKUL1 V11 - daňová evidence 
 • vazbu na grafickou tiskovou nadstavbu KALKTISK
 • v grafickém tisku možnost převodu dokladů a sestav do pdf
 • v grafickém tisku možnost rozesílání faktur v pdf e-mailem
 • pokrytí širokého rozsahu druhů činnosti firmy, např. výrobní, obchodní, zásilkové, opravářské atp.
 • konfiguraci programu podle požadavků uživatele
 • jednoduché, přesné a rychlé účtování s rozsáhlou nabídkou testů a kontrol
 • nastavení způsobů účtování jednotlivých příkazů včetně vytvoření vlastních účetních postupů
 • současné účtování do více sloupců peněžního deníku (např. 1. výdaje za nákup, 2. výdaje za režii a 3. vydanou DPH)
 • účtování o 100 pokladnách a neomezeném množství bankovních účtů
 • dokonalou provázanost programu (uživatel může míru a způsob vazeb jednotlivých sekcí programu měnit v konfiguraci)
 • bohatou nabídku účtovacích příkazů
 • práci se zálohovými platbami v dokladech i v účetnictví, evidenci zálohových plateb přesahující jedno účetní období
 • kompletní správu DPH včetně výpočtu a tisku přiznání k DPH
 • DPH procházející od evidence závazků a pohledávek do účetního systému
 • členění firmy na provozy, činnosti, prostředky, zakázky, opravy
 • evidenci zakázek s automatickým vytvořením zakázkového listu a návazné faktury
 • pomocné číselníky zakázek, provozů, činností, prostředků a oprav s vazbou na účetnictví i ostatní části programu
 • automatické zpracování etapové (měsíční) uzávěrky s možností členění na jednotlivé provozy, zakázky, opravy
 • roční uzávěrky včetně výpočtů daně z příjmů fyzické osoby
 • statistické vyhodnocení hospodaření firmy a přehledu o volných prostředcích
 • průběžný výpočet předkalkulace daně
 • pomocné uzávěrkové sestavy postihující platby pojistného a záloh na daň z příjmů
 • knihy pohledávek a závazků s možností sledování částečných nebo vícenásobných úhrad
 • v rámci knihy pohledávek tisk upomínkových a penalizačních dopisů
 • možnost vytvoření vlastních dokladových řad
 • číselník typů dokladů umožňující samostatně definovat vlastnosti každého dokladu a směrovat tisk na libovolnou tiskárnu
 • možnost vytváření dokladů v zahraničních měnách (vazba na číselník kurzů - kurzovní lístek)
 • návaznost dokladů na sklady, automatický zápis do evidenčních knih a systému sledování DPH
 • možnost kopírování obsahů dokladů mezi sebou (včetně skladových dokladů)
 • řádkové a celodokladové slevy/přirážky v dokladech
 • možnost fakturace v obou sazbách DPH (tvorba faktury tuzemské i do zahraničí s jediným záznamem v číselníku)
 • možnost uživatelské definice formulářů dokladů
 • možnost fakturace zboží i služeb na jediné faktuře do zahraničí
 • systém skladového hospodářství umožňující průběžnou práci v režimu ocenění FIFO nebo třemi režimy průměrných cen
 • příjemky, výdejky, převodky, skladové karty, soupisky, inventury, vyhodnocovací sestavy
 • maximálně 100 sledovaných samostatných skladů
 • číselníky skladů, zásob, úkonů (služeb)
 • vysoký stupeň automatizace firmy pomocí systému přijatých objednávek a jejich automatického vyhodnocení a vyřízení
 • zásoby na nepokryté přijaté objednávce lze zarezervovat a automaticky vytvořit vydanou objednávku na subdodavatele chybějících zásob
 • kompletace mnohonásobně zkracující zadávání často používaných stejných obsahů dokladů nebo jejich částí
 • možnost blokování vybraných skladů (komisní prodej, konsignační sklady)
 • větší počet prodejních cen pro jednotlivé zásoby:
  • pevná centrální prodejní cena
  • pět prodejních cen s možností automatické volby podle nákupních objemů (množstevních i peněžních) u daného zákazníka s možností zpětného vyhodnocení ve zvoleném časovém období a rozlišením pro jednotlivé zásoby
  • prodejní cena počítaná na základě nákupní ceny a marše
 • hromadné přecenění, sledování zásob pod kritickou mezí nebo nepohyblivých zásob (ležáků)
 • rozsáhlé možnosti aplikací různých slev:
 • celková sleva, lze individualizovat pro vybrané zákazníky
 • řádková sleva s automatickým výběrem v pěti stupních podle odebíraného množství
 • sezónní sleva, období lze zadat
 • možnost blokování slev u vybraných zásob (např. vratných obalů) nebo úkonů (např. poštovného)
 • tisk ceníku nebo vytváření cenové nabídky pro konkrétního zákazníka
 • vyhodnocení obchodu se zákazníkem (objemově, finančně, ziskově) se širokou škálou výběrových hledisek (např. podle zásob, data prodeje, regionality atp.)
 • simulace prodejny s maximálně 100 prodejních pokladen, vyhodnocování denních tržeb
 • obecně definovatelný číselník tiskáren s přednastavenými parametry nejpoužívanějších tiskáren (Epson, HP)
 • rozsáhlé kontroly správnosti skladů, DPH, závazků a pohledávek včetně jejich vzájemných závislostí
 • vyhodnocování ekonomické situace firmy podle různých kritérií
 • palubní deník služebního vozidla, služební cesty soukromým vozidlem, vyhodnocování parametrů provozu vozidla
 • evidence, automatická tvorba a tisk jednoduchých i hromadných příkazů k úhradě
 • databáze zákazníků s návazností na knihu pošty, tiskem dopisů, tiskem adres na obálky a tiskem štítků s adresami (i na laserových tiskárnách)
 • systém poznámek k adresám v neomezeném množství, jejich třídění a vyhodnocování
 • uživatelsky definovatelná sestava adres zákazníků
 • pomocné a užitečné funkce jako zápisník podnikatele nebo výpočty úroků
 • evidenční kniha hmotného majetku včetně výpočtu odpisů a odpočtů; neomezený počet navýšení pořizovací ceny
 • evidenční kniha nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů a odpočtů; neomezený počet navýšení pořizovací ceny
 • evidenční kniha drobného majetku
 • evidenční kniha opravných položek
 • evidenční kniha rezerv s možností tvorby, navýšení a čerpání
 • evidenční kniha finančního majetku
 • evidenční kniha cenin
 • evidenční kniha bezhotovostních operací (bankovní deník) s možností vedení účtů v zahraničních měnách
 • pokladní kniha s možností evidence předávání pokladen jednotlivými směnami a vedení pokladen se zahraničními měnami
 • podpora synchronizace dat na počítačích nespojených v síti prostřednictvím příkazů exportu a importu dat
 • spolupráce s mzdovým a personálním programem KALKUL3
 • možnost individuálně automaticky měnit dobu splatnosti ve fakturách vystavovaných na jednotlivé zákazníky
 • hlídání možnosti vzniku chyb při vystavování antidatovaných skladových dokladů
 • uživatelsky definovatelné sestavy v knize závazků, pohledávek a v databázi plnění DPH
 • maximální doporučený rozsah dat: od 50 do 100 tisíc záznamů v nejrozsáhlejší databázi
 • program umožňuje použití pouze základního účetního období leden-prosinec v jediném kalendářním roce