Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
Ceník 
Ceník je tvořen třemi samostatnými dokumenty:
 
  • Podrobným ceníkem
  • Vysvětlivkami k ceníku 
  • Akčními nabídkami