Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
Adresy prodejců 
Centrální distributor a jeho zástupce mají uzavřenou smlouvu o distribuci přímo s autorem programu. Distributoři provádějí prodej licencí k užití programů KALKUL®. Obchodní partneři mají smlouvy s distributory. Distributoři a obchodní partneři zajišťují servis k programům a veškerou ostatní komunikaci s uživateli. Uživatel nebo zájemce o program se může s objednávkou obrátit na distributora nebo libovolného obchodního partnera, který objednávku zprostředkuje distributorovi. 
 
Informace o distribuční síti podává centrální distributor na telefonním čísle:
 
 
 
 
 
722 285 011
530 330 768