Copyright © 1990-2014 
Petr Pelikán  PeliCo
KALKUL®
účetní a mzdové programy
 
Copyright © 1990-2023
All rights reserved
 
Doporučené prostředí 
DOPORUČENÉ PROSTŘEDÍ PRO PROGRAMY KALKUL(r)
 
SAMOSTATNÝ POČÍTAČ
Program KALKUL(r) (K1, K2,  K3, K4, K5) je  schopen pracovat
na   samostatných   osobních   počítačích   (PC).    Program
KALKUL(r) vyžaduje  nejméně 550  kB volné  základní operační
paměti (conventional) a  nejméně 2MB volné  rozšířené paměti
(extended, XMS).  Počítač by  měl mít jednotku pro čtení  CD
(pokud  byl  program  a  licenční  soubor  dodán na CD) nebo
funkční  napojení  na  internet  a  pevný disk s dostatečnou
kapacitou.   Celková  délka  všech  částí programu KALKUL(r)
přesahuje 2  MB.   Rozsáhlejší data  mohou značně přesáhnout
stovky MB.
 
OMEZENÍ
Programem  KALKUL(r)  lze  vést  účetnictví  maximálně   999
firmám.   Maximální  počet  záznamů  v  největší databázi je
100000,  po   překročení  uvedeného   počtu  záznamů    není
zajištěna spolehlivá funkce programu.
 
POČÍTAČOVÁ SÍŤ
Program KALKUL(r) v síťové verzi doporučujeme provozovat  na
počítačové  síti  se  samostatným  (uživateli  nepoužívaným,
dedikovaným)  centrálním  počítačem  (serverem) a pracovními
stanicemi. Doporučujeme  síť s  rychlostí alespoň  100 Mb/s,
hvězdicovou  strukturu   (HUB,  SWITCH)   a  záložní   zdroj
napájecího napětí s kapacitou alespoň pro 30 minut.
 
TISKÁRNA
U znakových tiskových výstupů program podporuje  jehličkové,
laserové  nebo  tryskové   tiskárny,  které  jsou   vybavené
režimem  znakového  tisku  (tj.    pro  DOS)  a   příslušným
kódováním češtiny.   Program KALKUL dovoluje  volbu kódování
češtiny  (pro  tisk  i  zobrazení)  LATIN2 nebo Kamenických.
Program KALKUL  předpokládá propojení  tiskárny s  počítačem
paralelním (LPT) nebo (u některých verzi programů KALKUL)  i
sériovým   portem.      Má-li   tiskárna   napojení    pouze
prostřednictvím  portu  USB,  nelze  z  programů   KALKUL1-5
tisknout  přímo,  nýbrž  je  nutné použít grafickou tiskovou
nadstavbu KALKTISK (viz níže).
 
OPERAČNÍ SYSTÉMY
Programy  KALKUL(r)  byly  vytvořeny  překladačem   Clipper,
určeném  pro  dosovské   prostředí  (doporučujeme   operační
systém  DOS  6.22).   Alternativním  doporučeným   operačním
systémem je DR-DOS 7.03.
Nesíťové  programy  KALKUL(r)  lze  spouštět i na operačních
systémech Windows  7 Professional  (nebo vyšších  verzí a to
32-bitových   i   64-bitových).    Ke   spouštění   použijte
prostředí "KALKULY", které  slouží k automatické  instalaci,
aktualizaci   i   spouštění   programů   KALKUL1-5.   Bližší
informace   najdete   na   našich   internetových  stránkách
http://www.kalkul.cz  (hledejte  odkaz  DEMOVERZE)  nebo   u
distributorů.
Jediný povinný parametr, který  je nutné nastavit v  souboru
CONFIG.SYS (nebo  CONFIG.NT u  operačních systémů  Windows),
je FILES=120.
Síťové  verze  programu  KALKUL(r)  byly  vytvořeny použitím
nadstavby Clipper Tools,  určené pro klasické  profesionální
síťové  prostředí  firmy  NOVELL.   Síťový  operační  systém
vyžaduje  nastavení   (např.   počet   zámků  záznamů   nebo
souborů, podrobnější popis najdete v návodu).
 
DEMOVERZE
Každé nasazení  programu KALKUL(r)  si nejdříve  odzkoušejte
na demoverzi, která je bezplatně k dispozici na  internetové
adrese  www.kalkul.cz.   Demoverze  má   neměnné  údaje    o
uživateli a omezený počet záznamů.
 
GRAFICKÁ TISKOVÁ NADSTAVBA (KALKTISK/KALKUL6)
 
KONFIGURACE POČÍTAČE A OPERAČNÍ SYSTÉM
Program  KALKTISK/KALKUL6  je  určen  pro práci v operačních
systémech Windows  firmy Microsoft.   Je nutno  použít verzi
Windows 7  Professional nebo  vyšší.   Předpokládá se  česká
lokalizace operačního sytému.
 
TISKÁRNA
Tiskové výstupy  programu KALKTISK/KALKUL6  jsou vhodné  pro
většinu  tiskáren,  jejichž   spolupráci  s  Vámi   použitým
počítačem  jste  ověřili  na  jiných programech dodávaných k
operačnímu systému  (textový editor,  malování a  pod.). Pro
menší  rozsahy  tisku  jsou  vhodné  tryskové  tiskárny, pro
větší rozsahy laserové  tiskárny.  Grafické  tiskové výstupy
nejsou  obecně  vhodné  pro  jehličkové  tiskárny, i když na
většině z nich  lze tisk provést  za cenu mnohem  delší doby
tisku a jeho nižší  kvality ve srovnání se  znakovým tiskem.
Drivery pro  jednotlivé tiskárny  nejsou součástí  instalace
programu KALKTISK/KALKUL6.
 
DEMOVERZE
Každé  nasazení   programu  KALKTISK/KALKUL6   si   nejdříve
odzkoušejte na demoverzi, která je bezplatně k dispozici  na
internetové  adrese  www.kalkul.cz  nebo  je  k  dispozici u
autorizovaných distributorů.